sobota 5. listopadu 2022

Ohlášky 6. listopadu 2022

Dnes je 32.neděle v mezidobí.

V tomto týdnu si připomínáme:
st: svátek Posvěcení lateránské baziliky
čt: památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve
pá: památka sv. Martina Tourského, biskupa
so: památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka
ne: 33.neděle v mezidobí. 

Dnes bude po mši svaté pro rodiny s dětmi spolčo pro děti

Ve dnech od 25.října do 8.listopadu 2022 je možné denně získat plnomocné odpustky pro duše v očistci. Je to za obvyklých podmínek tj. přijmout sv. smíření, sv. přijímání a navštívit hřbitov s modlitbou za zemřelé. 

Příležitost k soukromé adoraci a k přijetí svátosti smíření bude ve středu od 16 do 18 hodin a v pátek od 8.00 hodin do 10 hodin. Zapište se, prosím, na adorační službu na stolku u východu z kostela. 

Ve středu 9.listopadu 2022 pokračujeme v četbě první knihy královské. Čteme 7.kapitolu této starozákonní knihy a začínáme v 19,15 na faře. 

Příští neděli vyjde nové číslo farního zpravodaje

Příští neděli bude sbírka na podporu katolických médií

V týdnu od 13. do 20.11. 2022 bude probíhat Týden modliteb za mládež. Smysl Týdne modliteb za mládež je spojit vzájemný čas, který máme a modlit se k Bohu. Za co? Především prosit Ducha Svatého o poznání, jakými cestami či způsoby svědčit o životě s Kristem a jak předávat víru dál. 

Oddělení správy budov Biskupství brněnského vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice pracovník údržby na hlavní pracovní poměr. Podrobnosti jsou na stránkách biskupství. Přihlášky zasílejte do 30. 11. 2022 na email: schmidt(at)biskupstvi.cz, dotazy na telefonním čísle 533 033 320.

Žádné komentáře: