pátek 16. prosince 2022

Ohlášky 18. prosince 2022

Dnes je 4. neděle adventní.

V tomto týdnu si připomínáme:
so: Štědrý den
ne: Slavnost Narození Páně.
 Je to zasvěcený svátek. 

Dnes je v 9.30 mše svatá pro rodiny s dětmi a po ní spolčo pro děti

Předvánoční úklid kostela bude v pondělí 19.prosince 2022. Od 16 hodin se budou stavět stromky, betlém, zdobit stromky a bude i úklid celého kostela. 

Doba adventní je tradičně spojena se slavením rorátů. Jsou to mše svaté ke cti Panny Marie konané zpravidla před rozedněním. U nás to jsou více méně všechny ranní bohoslužby během týdne. Jen při svíčkách budou tento týden mše svaté od úterý do pátku. Ve středu bude navíc ještě příležitost ke společné snídani na faře. 

Zpovídání v předvánočním týdnu bude kromě půl hodiny před každou bohoslužbou také od úterý 20.12. do pátku 23.12. od 16.00 do 18.00 hodin. V pátek bude příležitost i dopoledne od 8.00 do 10 hodin. Během zpovídání bude příležitost k soukromé adoraci. Zapište se, prosíme na adoraci. Jen díky těm, co pomohou za zajištěním adorace, mohou adorace být a může být otevřený i kostel. 

Ve čtvrtek 22. prosince 2022 bude večer ve 20 hodin v našem kostele Koncert duchovní hudby pro rodiče a přátele gymnázia Křenová.

V sobotu 24. prosince 2022 bude dětská půlnoční mše svatá pro rodiny s dětmi v 15.00 hodin a půlnoční mše svatá bude ve 22.00 hodin. 

Vánoční mše svaté v psychiatrické nemocnici budou v neděli 25.12. 2022 a v neděli 1.1. 2023 ve 14.20. Sobotní mše svaté nebudou. 

Na svátek svatého Štěpána 26. prosince 2022 bude nedělní pořad bohoslužeb v 8.00, v 9,30, v 11,00 a večer v 18.30. Při všech bohoslužbách budeme žehnat ostatky sv. Štěpána. 

Zapište se, prosíme, na čtení a přímluvy během vánočních svátků. Je to krásné, že je tak pestrá nabídka bohoslužeb. Jsou farnosti, kde mají bohoslužbu jednu. U nás je to možné díky obětavým varhaníkům, kostelníkům a bylo by krásné, aby se našli i ti, kdo se ujmou čtení a přímluv. 

Fond na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze PULS nabízí pomoc farnostem v době energetické krize. PULS pomůže farnostem částkou 1000 Kč za každého donátora, který se registruje od 1. října do 31. prosince 2022. Více informací najdete na internetové stránce donator.cz.

Žádné komentáře: