sobota 31. prosince 2022

Ohlášky 1.ledna 2023

Dnes je Slavnost Matky Boží, Panny Marie.

V tomto týdnu si připomínáme:
po: památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve
út: Nejsvětějšího Jména Ježíš
pá: Slavnost Zjevení Páně
    Je to doporučený svátek.
so: sv. Rajmunda z Peňafortu, kněze
ne: Svátek Křtu Páně. 


V pondělí 2. ledna 2023 bude v 18.30 v našem kostele Neposkvrněného Početí Panny Marie zádušní mše svatá za zemřelého papeže Benedikta XVI.

Na webových stránkách farnosti je možné zapisovat se na čtení a přímluvy

Příležitost k soukromé adoraci a k přijetí svátosti smíření bude ve středu od 16 do 18 hodin a v pátek od 8 do 10 hodin. Zapište se, prosím, na adorační službu na stolku u východu z kostela. 

Je možné zapisovat mše svaté na 1.čtvrtletí roku 2023. 

V pátek 6.ledna 2023 budeme při večerní mši svaté žehnat vodu, křídu a kadidlo. Večerní bohoslužbu doprovodí náš chrámový sbor. 

Příští neděli 8.ledna 2023 bude mše svatá pro rodiny s dětmi a po ní půjdou děti jako tříkráloví koledníci po Černovicích v rámci spolča pro děti. Na závěr bohoslužby bude žehnání tříkrálovým koledníkům

Ve středu 11.ledna 2023 po večerní mši svaté budeme pokračovat v četbě první knihy Královské. Budeme číst 11. a 12. kapitolu.

Žádné komentáře: