pátek 2. prosince 2022

Ohlášky 4. prosince 2022

Dnes je 2. neděle adventní.

V tomto týdnu si připomínáme:
út: sv. Mikuláše, biskupa
st: památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve
čt: Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu
pá: sv. Jana Didaka Cuauhtlatoatzina
so: Panny Marie Loretánské
ne: 3. neděle adventní 

Dnes je mimořádná sbírka, abychom mohli uhradit náš roční příspěvek na potřeby diecéze. Je to příspěvek na podporu kněží a pastorace v naší diecézi. 

Děkujeme všem, kdo se zapojují do přímluv a čtení při bohoslužbách. Nebojte se a zapište se. 

Dnes bude v 9.30 mše svatá pro rodiny s dětmi a po ní spolčo pro děti

Příležitost k soukromé adoraci a k přijetí svátosti smíření bude ve středu od 16 do 18 hodin a v pátek od 8.00 hodin do 10 hodin. Zapište se, prosím, na adorační službu na stolku u východu z kostela. 

Doba adventní je tradičně spojena se slavením rorátů. Jsou to mše svaté ke cti Panny Marie konané zpravidla před rozedněním. U nás to jsou více méně všechny ranní bohoslužby během týdne. Jen při svíčkách bude tento týden mše svatá ve středu a v pátek. Ve středu bude navíc ještě příležitost ke společné snídani na faře. 

V úterý 6. prosince 2022 navštíví naši farnost svatý Mikuláš. Děti se sejdou na mši svatou v 18.30 v kostele u křtitelnice a půjdou v průvodu s lucerničkami. Na závěr bohoslužby přijde Mikuláš. 

Ve středu 7. prosince 2022 pokračujeme v četbě první knihy královské. Čteme 9.a 10. kapitolu této starozákonní knihy a začínáme v 19,15 na faře. 

Ve čtvrtek 8. prosince 2022 slavíme jmeniny (patrocinium) našeho kostela. Mše svatá bude ráno v 6.00 hodin a slavnostní večerní v 18.30 s chrámovým sborem. 

Ve čtvrtek 8. prosince 2022 se připojíme k celosvětové Hodině modliteb za svět, která probíhá každý rok o slavnosti Neposkvrněného Početí Panny Marie od 12 do 13 hodin. Je hodina, ve které je možné prosit za záchranu každého člověka, i za toho největšího darebáka. Je možné prosit za obrácení, pomoc i sílu pro jakékoliv úkoly, výzvy, se kterými si v životě musíme potýkat. Náš kostel bude v tuto dobu mimořádně otevřen. Bude příležitost ke společné modlitbě růžence, korunky, litanií, žalmu i k tiché adoraci. 

Fond na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze PULS nabízí pomoc farnostem v době energetické krize. PULS pomůže farnostem částkou 1000 Kč za každého donátora, který se registruje od 1. října do 31. prosince 2022. Více informací najdete na internetové stránce donator.cz.

Žádné komentáře: