sobota 14. ledna 2023

Ohlášky 15. ledna 2023

Dnes je 2. neděle v mezidobí.

Děkujeme všem, kteří pomohli při pravidelném úklidu kostela.

V tomto týdnu si připomínáme:
út: památka sv. Antonína, opata
st: památka Panny Marie, Matka jednoty křesťanů
pá: sv. Fabiána, papeže a mučedníka
so: památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice
ne: 3.neděle v mezidobí (neděle Božího slova) 

Příští neděli bude sbírka na podporu biblického apoštolátu. Sbírka bude rozdělena v poměru 50% Českému katolickému biblickému dílu a 50 % České biblické společnosti dle rozhodnutí ČBK.

Příležitost k soukromé adoraci bude ve středu od 16 do 18 hodin a v pátek od 8 do 10 hodin. Zapište se, prosím, na adorační službu na stolku u východu z kostela. Mimořádně nebude příležitost ke svátosti smíření. 

Na webových stránkách farnosti je možné zapisovat se na čtení a přímluvy při bohoslužbách. 

Ve středu 18.ledna 2023 bude výročí posvěcení kostela. Při večerní mši svaté bude zpívat náš chrámový sbor. 

V neděli 22. ledna 2023 bude mše svatá pro rodiny s dětmi a po ní bude spolčo pro děti

V neděli 29.ledna 2023 bude náš kostelník při mši svaté v 9.30 děkovat za 20 let služby na Křenové a po ní bude posezení s ním na faře.

Farníci od svatého Tomáše v Brně vás prosí, abyste svým blízkým či známým, kteří se zajímají o křesťanství nebo se ptají na Boha, řekli o kurzu Alfa. Kurz Alfa začne ve středu 25. ledna 2023 na faře Lidická 6.

Žádné komentáře: