sobota 28. ledna 2023

Ohlášky 29.ledna 2023

Dnes je 4. neděle v mezidobí.

V tomto týdnu si připomínáme:
út: památka sv. Jana Boska, kněze
čt: svátek Uvedení Páně do chrámu (Hromnice)
pá: sv. Blažeje, biskupa a mučedníka
ne: 5.neděle v mezidobí 

Dnes při mši svaté v 9.30 děkuje náš kostelník za 20 let služby na Křenové a po ní jste všichni zváni na posezení s ním na faře. 

Ve čtvrtek 2.února 2023 slavíme svátek uvedení Páně do chrámu (Hromnice). Budeme žehnat hromniční svíce, proto kdo chcete hromničku, tak si, prosím, přineste svíčku. 

V pátek 3.února 2023 budeme udělovat svatoblažejské požehnání po obou bohoslužbách. 

Příležitost k soukromé adoraci a k přijetí svátosti smíření bude ve středu od 16 do 18 hodin a v pátek od 8 do 10 hodin. Zapište se, prosím, na adorační službu na stolku u východu z kostela. 

Na webových stránkách farnosti je možné zapisovat se na čtení a přímluvy při bohoslužbách. 

V sobotu 4. února 2023 bude úklid vánočních stromků a Betléma.

Příští neděli vyjde nového číslo farního zpravodaje

Příští neděli 5.února 2023 bude mimořádná sbírka na topení, zálohy se nám zvýšili skoro čtyřnásobně.

Příští neděli 5.února 2023 bude mše svatá pro rodiny s dětmi a po ní spolčo pro děti.

V neděli 12. února 2023 budeme při mši sv. v 9.30 udělovat pomazání nemocných. Tuto svátost může přijmout každý pokřtěný, který pro nemoc, ať už fyzickou nebo duševní, nebo který se ve stáří dostává do blízkosti smrti tzn. každý nemocný a každý nad 60 let (i když nemoc neprožívá). Zájemce o přijetí této svátosti prosíme, aby se přihlásili mailem, sms, telefonem nebo na stolku v kostele.

Žádné komentáře: