pátek 6. ledna 2023

Ohlášky 8. ledna 2023

Dnes je Svátek Křtu Páně. Končí doba vánoční.

V tomto týdnu si připomínáme:
pá: sv. Hilaria, biskupa a učitele církve
ne: 2.neděle v mezidobí


Dnes bude mše svatá pro rodiny s dětmi a po ní půjdou děti jako tříkráloví koledníci po Černovicích v rámci spolča pro děti. Na závěr bohoslužby bude žehnání tříkrálovým koledníkům.

Příležitost k soukromé adoraci a k přijetí svátosti smíření bude ve středu od 16 do 18 hodin a v pátek od 8 do 10 hodin. Zapište se, prosím, na adorační službu na stolku u východu z kostela. 

Na webových stránkách farnosti je možné zapisovat se na čtení a přímluvy při bohoslužbách.

Ve středu 11.ledna 2023 po večerní mši svaté budeme pokračovat v četbě první knihy Královské. Budeme číst 11. a 12. kapitolu. 

Pravidelný úklid kostela bude mimořádně ve čtvrtek 12. ledna 2023 po večerní mši svaté. Vánoční úklid kostela bude až po Hromnicích. 

Ve středu 18.ledna 2023 bude výročí posvěcení kostela. Při večerní mši svaté bude zpívat náš chrámový sbor. 

V neděli 22. ledna 2023 bude mše svatá pro rodiny s dětmi a po ní bude spolčo pro děti

V neděli 29.ledna 2023 bude náš kostelník při mši svaté v 9.30 děkovat za 20 let služby na Křenové a po ní bude posezení s ním na faře.

Žádné komentáře: