sobota 4. února 2023

Jak budeme temperovat náš kostel

Zvýšení cen energií se nevyhne ani naší farnosti. Dosavadní smlouva, která prostřednictvím biskupství zajišťovala dodávky plynu, využívaného zejména k temperování v kostele, skončila k 31. prosinci 2022. Biskupství – jako „velký spotřebitel“ v závěru roku 2022 vyjednalo s Innogy Energie novou smlouvu, která však již odráží vysoké ceny plynu a je v podstatě na úrovni „stropu“ ve výši 3 000 Kč za jednu MWh. 
Naše roční spotřeba plynu činí asi 135 MWh. Dosud jsme platili čtvrtletní zálohy po 34 730 Kč, tj. za celý rok celkem 138 920 Kč. Nově nám byly stanoveny zálohy ve výši 121 200 Kč čtvrtletně, tj. za celý letošní rok 484 800 Kč. To je velmi vysoká částka – průměrně 9 300 Kč každý týden! Je zřejmé, že tak vysoké částky jenom za temperování kostela nejsme schopni dost dobře hradit. Lze sice předpokládat, že zálohy jsou nastaveny o něco výše, než bude odpovídat skutečné spotřebně, ale vyúčtování proběhne vždy až za celý rok. 
Budeme nuceni se vážně zamyslet nad touto situací. Zatím byl kostel temperován cca na 10 – 15 stupňů. Bude tedy nezbytné i za cenu určitého zhoršení komfortu při pobytu v kostele teplotu a tím i spotřebu plynu snížit. Prosíme Vás proto o mimořádné příspěvky do sbírek, které budou na tento účel vyhlašovány – první již tuto neděli 5. února 2023. Pokud se během roku situace na trhu s energiemi a zejména s plynem zlepší, pokusíme se samozřejmě vyjednat prostřednictvím biskupství revizi stávající smlouvy a docílit nižší ceny. 
Miloslav Trmač

Žádné komentáře: