sobota 11. února 2023

Ohlášky 12. února 2023

Dnes je 6. neděle v mezidobí. 

 V tomto týdnu si připomínáme:
pá: sv. Alexia a druhů, řeholníků
ne: 7.neděle v mezidobí 

Dnes budeme při mši svaté v 9.30 udělovat pomazání nemocných

V úterý 14. února 2023 bude setkání ekonomické rady farnosti. Zahájíme ho mši svatou v 18.30.

Příležitost k soukromé adoraci a k přijetí svátosti smíření bude ve středu od 16 do 18 hodin a v pátek od 8 do 10 hodin. Zapište se, prosím, na adorační službu na stolku u východu z kostela. 

Na webových stránkách farnosti je možné zapisovat se na čtení a přímluvy při bohoslužbách

V pátek 17.února 2023 pokračujeme v modlitbách za náš národ. Tato mše svatá bude věnována Panně Marii jako naší národní ochránkyni. Začínáme modlitbou růžence v 18.00 hod, mše svatá, litanie k našim národním ochráncům a na závěr zazpíváme svatováclavský chorál. 

Příští neděli 19. února 2023 bude 9.30 mše svatá pro rodiny s dětmi a po ní spolčo pro děti

Příští neděli 19. února 2023 bude sbírka Haléř sv. Petra. Prostředky získané v rámci sbírky jsou určeny k tomu, aby Svatý otec mohl jménem celé církve přispět ke zmírnění následků neštěstí, pomoci obětem válečných konfliktů, živelných katastrof, uprchlíkům a dalším lidem v nouzi.

V sobotu 25. února 2023 jste srdečně zváni na postní duchovní obnovu s o. Ladislavem Štefkem od 10 hodin do našeho kostela. Bližší informace na webu a na nástěnce.

Žádné komentáře: