pátek 3. února 2023

Ohlášky 5.února 2023

Dnes je 5. neděle v mezidobí.

 Dnes je mimořádná sbírka na topení v kostele a na faře.

Děkujeme všem, kteří pomohli s úklidem kostela po vánočních svátcích.  

V tomto týdnu si připomínáme:
po: památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků
st: sv. Jeronýma Emiliániho
so: Panny Marie Lurdské
ne: 6.neděle v mezidobí 

Dnes vychází nového číslo farního zpravodaje

Dnes je v 9.30 mše svatá pro rodiny s dětmi a po ní spolčo pro děti

Příští neděli 12. února 2023 budeme při mši sv. v 9.30 udělovat pomazání nemocných. Tuto svátost může přijmout každý pokřtěný, který pro nemoc, ať už fyzickou nebo duševní, nebo který se ve stáří dostává do blízkosti smrti tzn. každý nemocný a každý nad 60 let (i když nemoc neprožívá). Zájemce o přijetí této svátosti prosíme, aby se přihlásili mailem, sms, telefonem nebo na stolku v kostele. 

Příležitost k soukromé adoraci a k přijetí svátosti smíření bude ve středu od 16 do 18 hodin a v pátek od 8 do 10 hodin. Zapište se, prosím, na adorační službu na stolku u východu z kostela. 

Na webových stránkách farnosti je možné zapisovat se na čtení a přímluvy při bohoslužbách. 

Ve středu 8.února 2023 po večerní mši svaté budeme pokračovat v četbě první knihy Královské. Budeme číst 15. a 16. kapitolu. Začínáme v 19,15 na faře.

Žádné komentáře: