pátek 31. března 2023

Ohlášky 2.dubna 2023

Dnes je Květná neděle.

Dnes bude křížová cesta ulicemi Černovic. Sejdeme se v kapli psychiatrické nemocnici, kde křížovou cestu zahájíme v 16 hodin. Hledáme ještě zájemce, které by přečetli vždycky jedno zastavení. Hlaste se prosím, v sakristii, na faře nebo mailem, telefonicky. Večerní křížová cesta v kostele už pak nebude.

Květnou nedělí začíná Svatý týden. V pondělí, v úterý a ve středu budou mše sv. jako obvykle. V pondělí bude navíc tichá mše svatá i večer v 18.30.

Zpovídání před Velikonočními svátky bude ve Svatém týdnu od pondělí do středy vždy od 16 do 18.30 hodin a i s možností soukromé adorace. Na Velký pátek od 8.00 do 10.00 hodin. Prosíme, napište se na adorační službu. 

Nácvik ministrantů pro velikonoční třídenní bude v pátek ve 14.00 hod a v sobotu v 9.00 hodin v kostele. 

Zájemci o návštěvu nemocných před Velikonocemi se mohou přihlásit v sákristii, nebo telefonicky na faře. 

Na Zelený čtvrtek bude v 9.00 hodin v katedrále pontifikální mše sv. se svěcením olejů. Při této mši svaté obnoví zúčastnění kněží své kněžské sliby. V našem kostele bude mše sv. na památku poslední večeře Páně v 18.30 po mši sv. následuje adorace s chrámovým sborem. 

Na Velký pátek je památka obětní smrti Ježíše Krista za lidstvo. Velkopáteční obřady začnou v 15.00 hod. Velký pátek je dnem přísného postu. (Přísný půst zahrnuje půst újmy a půst od masitých pokrmů. Při půstu újmy je dovoleno se najíst je jednou za den dosyta a dvakrát méně než jindy. Půst újmy zavazuje katolíky od 18 do dovršených 59 let. Nemoc od půstu újmy osvobozuje. Půst zdrženlivosti od masitých pokrmů zavazuje katolíky od 14 let.) 

Na Bílou sobotu začínají obřady velikonoční vigilie ve 20.00 hod svěcením ohně a velikonoční svíce. Při vhodném počasí se shromáždíme na nádvoří před bočním vchodem. 

Na Slavnost Zmrtvýchvstání Páně budou mše sv. podle běžného nedělního pořádku. Při všech mší sv. se budou světit pokrmy. Mše svatá bude také v psychiatrické nemocnici ve 14.20. 

Na pondělí velikonoční bude mše svatá ráno v 8.00 hod a večer v 18.30. 

Na webových stránkách farnosti je možné zapisovat se na čtení a přímluvy při bohoslužbách

Víkendovka Samuraj pro děti od 6 do 12 let. Císařovna Hirko vyzývá všechny své samuraje, aby našli ukradený svitek. Máš odvahu stát se samurajem a být věrný své císařovně. Přidej se k nám. Odjíždíme v pátek 14.dubna a vracíme se, pokud vše dobře dopadne v neděli 16.dubna 2023. Připoj se i ty k mistrům Su a Schi. 

Ve čtvrtek 6.dubna je uzávěrka nového čísla farního zpravodaje.

1 komentář:

Anonymní řekl(a)...

🙏 PAX 🧡!