pondělí 12. června 2023

Ohlášky 11.června 2023

Dnes je 10.neděle v mezidobí.

Děkujeme všem, kteří pomohli při pravidelném úklidu kostela.

V tomto týdnu si připomínáme:
út: památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve
čt: sv. Víta, mučedníka
pá: Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova.
so: památka Neposkvrněného srdce Panny Marie
ne: 11.neděle v mezidobí 

Dnes vychází nového číslo farního zpravodaje

Dnes bude v 9.30 mši svatá pro rodiny s dětmi a po ní spolčo pro děti. 

Zveme ještě dnes na slavnost Božího Těla, která proběhne v 15:30 v kostele sv. Janů (u minoritů). Mši svatou bude celebrovat brněnský biskup Mons. Pavel Konzbul. Po mši svaté následuje eucharistický průvod ulicemi města do katedrály. 

Příležitost k soukromé adoraci a k přijetí svátosti smíření bude ve středu od 16 do 18 hodin a v pátek od 8 do 10 hodin. Zapište se, prosím, na adorační službu na stolku u východu z kostela. 

V pátek 16.června pokračujeme v modlitbách za náš národ. Začínáme modlitbou růžence v 18 hodin. 

Zjišťujeme zájem o farní pouť do Staré Boleslavi. Bližší info jsou na webu a budou ve zpravodaji. Přihlašovat se můžete v sákristii nebo mailem. 

V neděli 25.června bude při mši svaté v 9.30 první svaté přijímání dětí, které se na něj během letošního školního roku připravují. 

Každého 13. dne v měsíci od května do října jste zváni do Žarošic - fatimský den. Autobus odjíždí z Líšně, ze zastávky MHD u kostela / konečná tramvaje č. 8/ v 16.15 hodin. Bližší informace jsou na letáčku.

Žádné komentáře: