pátek 16. června 2023

Ohlášky 18.června 2023

Dnes je 11.neděle v mezidobí.

V tomto týdnu si připomínáme:
po: sv. Romualda, opata
st: památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka
čt: sv. Paulína Nolánského, biskupa
so: Slavnost Narození sv. Jana Křtitele
ne: 12.neděle v mezidobí 

Příležitost k soukromé adoraci a k přijetí svátosti smíření bude ve středu od 16 do 18 hodin a v pátek od 8 do 10 hodin. Zapište se, prosím, na adorační službu na stolku u východu z kostela. 

Zjišťujeme zájem o farní pouť do Staré Boleslavi. Bližší info jsou na webu a ve zpravodaji. Přihlašovat se můžete v sákristii nebo mailem do konce června. 

Příští neděli 25.června bude při mši svaté v 9.30 první svaté přijímání dětí, které se na něj během letošního školního roku připravují. Po mši sv. bude poslední spolčo pro děti v letošním školním roce. 

Tvůrci pokoje. Je vzdělávací program pro leadery farních společenství, který vzešel jako odpověď na synodální volání po prohloubení vztahů ve farních společenství. Cílem je posílit praktické kompetence v oblasti komunikace, řešení konfliktu, zpětné vazby, práci s dynamikou skupiny, ale i poskytnout základní vhled do ekleziologie a synodality. Více informací včetně přihlášek: www.tvurcipokoje.cz 

V pátek 21.července 2023 bude adorační den naší farnosti. Je to den, kdy se modlíme za naši diecézi a za seminaristy. Prosíme všechny, kdo tu budete, abyste se zapsali na adorační službu. Bylo by krásné, aby na každou hodinu byli napsaní alespoň dva farníci. Přihlašovat se můžete na webu farnosti.

2 komentáře:

Anonymní řekl(a)...

Adorační den?!? Omyl ve dní či datu!?!

Anonymní řekl(a)...

Omluva!!! 21.7. červenec je dobře!!!