pátek 30. června 2023

Ohlášky 2.července 2023

Dnes je 13.neděle v mezidobí. 

V tomto týdnu si připomínáme:
po: svátek sv. Tomáše, apoštola
út: sv. Prokopa, opata
st: Slavnost sv. Cyrila, mnicha a Metoděje, biskupa, patronů Evropy, hlavních patronů Moravy
čt: sv. Marie Goretti, panny a mučednice
pá: první pátek v měsíci
ne: 14.neděle v mezidobí 

Ve středu 5.7. na Slavnost sv. Cyrila a Metoděje bude mše svatá ráno v 8.00 hodin (ráno v 6.00 hodin nebude) a večer v 18.30. 

Ve čtvrtek 6.7. na památku sv. Marie Gorettiové bude mše svatá ráno v 8.00 hodin (ráno v 6.00 hodin nebude) a večer v 18.30. 

Příležitost k soukromé adoraci a k přijetí svátosti smíření bude ve středu od 16 do 18 hodin a v pátek od 8 do 10 hodin. Zapište se, prosím, na adorační službu na stolku u východu z kostela. 

V pátek 21.července 2023 bude adorační den naší farnosti. Je to den, kdy se modlíme za naši diecézi a za seminaristy. Prosíme všechny, kdo tu budete, abyste se zapsali na adorační službu. Bylo by krásné, aby na každou hodinu byli napsaní alespoň dva farníci. Přihlašovat se můžete na webu farnosti.

Žádné komentáře: