sobota 26. srpna 2023

Ohlášky 27. srpna 2023

Dnes je 21.neděle v mezidobí.

V tomto týdnu si připomínáme:
po: památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve
út: památka Umučení sv. Jana Křtitele
pá: první pátek v měsíci
ne: 22.neděle v mezidobí 

Ve čtvrtek 31.srpna 2023 je uzávěrka nového čísla farního zpravodaje

Příležitost k soukromé adoraci a k přijetí svátosti smíření bude ve středu od 16 do 18 hodin a v pátek od 8 do 10 hodin. Zapište se, prosím, na adorační službu na stolku u východu z kostela. 

U příležitosti jubilejní 30. Černovických hodů bude v neděli 3. září v 11 hodin slavnostní hodová mše svatá v parku na Faměrově náměstí. 

V pátek 1.září 2023 je první pátek v měsíci na závěr večerní bohoslužby budou litanie k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu, pomodlíme se zásvětnou modlitbu a bude svátostné požehnání. 

Příští neděli 3.září 2023 bude v 9.30 mše svatá pro rodiny s dětmi, při které budeme žehnat školní tašky a batůžky.

V neděli 3.září dostanou děti úvodní kartu k nedělním kartičkám, které nás budou provázet letošním školním rokem. Letos se budeme bavit o tom, jak můžeme růst ve ctnostech. 

Přihlášky do náboženství jsou vzadu na stolku nebo na webových stránkách farnosti. Vyučovací den bude čtvrtek. První hodina bude ve čtvrtek 14.září 2023. Přihlášky odevzdávejte, prosím, do neděle 10.září 2023. 

Od září budeme začínat dvouroční přípravu na přijetí svátosti biřmování. Zájemci hlaste se v sákristii nebo u otce Petra.

Žádné komentáře: