sobota 9. září 2023

Ohlášky 10.září 2023

Dnes je 23.neděle v mezidobí.

 Děkujeme všem, kteří pomohli při pravidelném úklidu kostela.

V tomto týdnu si připomínáme:
út: Jména Panny Marie
st: památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve
čt: svátek Povýšení svatého Kříže
pá: památka Panny Marie Bolestné
so: sv. Ludmily, mučednice
ne: 24.neděle v mezidobí 

Dnes vychází nové číslo farního zpravodaje. Můžete si ho vzít vzadu na stolku anebo se do něj podívat na webu farnosti. 

Děti dostávají kartičky k nedělním evangeliím. Kartičky si mohu lepit na záložky. Za jednu vyplněnou záložku dostanou nějakou sladkost a za dvě vyplněné záložky dostanou knížku. 

Příležitost k soukromé adoraci a k přijetí svátosti smíření bude ve středu od 16 do 18 hodin a v pátek od 8 do 10 hodin. Zapište se, prosím, na adorační službu na stolku u východu z kostela. 

Prosíme o odevzdání přihlášek do náboženství i na biřmování do dnešního večera. 

První hodina náboženství bude ve čtvrtek 14.září v 16.30 na faře. 

První hodina přípravy na biřmování bude ve čtvrtek 14.září v 16.30 a v pátek 15.září v 15.30. 

V pátek 15.září pokračujeme v modlitbách za náš národ. Začínáme modlitbou růžence v 18 hodin, pak mše svatá, litanie k našim národním ochráncům a svatováclavský chorál. 

Příští neděli 17.září 2023 bude v 9.30 mše svatá pro rodiny s dětmi. 

V neděli 24.září 2023 bude potáborové setkání, které začneme v 9.30 mši svatou v našem kostele a poté bude možné se podívat na fotky a připomenout, co jsme tam letos prožili. Zváni jsou i ti, kdo se táboru nemohli zúčastnit a letošní prvňáci, aby viděli jak to na takovém táboře vypadá. 

Večer chval - Modlitba za Salesiánské misie v Bulharsku se uskuteční v neděli 10.9. 2023 v Brně na Petrově v katedrále od 17 hodin. Modlitba chval bude 17:00 - 19:30. Diskuse a promítání fotek z Bulharska bude 19:30 - 20:30. Každý si bude moci vybrat nějaký malý upomínkový předmět z Bulharska a bude také možné přispět na misie do připravené kasičky.

Žádné komentáře: