sobota 16. září 2023

Ohlášky 17. září 2023

Dnes je 24.neděle v mezidobí.

V tomto týdnu si připomínáme:
út: sv. Januária, biskupa a mučedníka
st: památka sv. Ondřeje Kim Taegona, kněze, Pavla Chong Hasanga a druhů, mučedníků
čt: svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty
so: památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze
ne: 25.neděle v mezidobí

Příští neděli bude mimořádná sbírka na zaplacení příspěvku farnosti diecézi za rok 2023. Máme 33 donátorů, kteří už věnovali příspěvek 50 600 Kč, zbývá nám uhradit 80 945 Kč. Jde o peníze, kterou jsou učeny na kněze a pastoraci v brněnské diecézi. Budeme vděčny za všechny, hlavně malé dárce. 

Na přání otce biskupa Pavla se sjednocujeme skrze postoje při mši svaté. Kartičky jsou na lavicích a na nástěnce. U nás se to liší pouze ve dvou věcech. Postavíme se po přípravě obětních daru při slovech „Modlete se, bratři a sestry, aby se má i vaše oběť zalíbila Bohu, Otci všemohoucímu a potom se postavíme po odpovědi na Tajemství víry. Jinak je to stejné, jak jsme doposud byli zvyklí. 

Děti dostávají kartičky k nedělním evangeliím. Kartičky si mohu lepit na záložky. Za jednu vyplněnou záložku dostanou nějakou sladkost a za dvě vyplněné záložky dostanou knížku. 

Příležitost k soukromé adoraci a k přijetí svátosti smíření bude ve středu od 16 do 18 hodin a v pátek od 8 do 10 hodin. Zapište se, prosím, na adorační službu na stolku u východu z kostela. 

Příští neděli 24.září 2023 bude potáborové setkání, které začneme v 9.30 mši svatou v našem kostele a poté bude možné se podívat na fotky a připomenout, co jsme tam letos prožili. Zváni jsou i ti, kdo se táboru nemohli zúčastnit a letošní prvňáci, aby viděli jak to na takovém táboře vypadá.

Farnost Brno- Židenice si bude připomínat 70 let vzniku farnosti od 28.9. do konce října. Program oslav je na plakátku a všichni jste srdečně zváni.

1 komentář:

Anonymní řekl(a)...

Ora et labora! 🙏🧡!