sobota 30. září 2023

Ohlášky 1.října 2023

Dnes je 26.neděle v mezidobí.

V tomto týdnu si připomínáme:
po: památka svatých andělů strážných
st: památka sv. Františka z Assisi
čt: sv. Faustiny Kowalské, panny
pá: sv. Bruna, kněze
so: památka Panny Marie Růžencové
ne: 27.neděle v mezidobí 

Příští neděli bude v 9.30 mše svatá pro rodiny s dětmi.

Na přání otce biskupa Pavla se sjednocujeme skrze postoje při mši svaté. Kartičky jsou na lavicích a na nástěnce. U nás se to liší pouze ve dvou věcech. Postavíme se po přípravě obětních daru při slovech „Modlete se, bratři a sestry, aby se má i vaše oběť zalíbila Bohu, Otci všemohoucímu a potom se postavíme po odpovědi na Tajemství víry. Jinak je to stejné, jak jsme doposud byli zvyklí. 

Příležitost k soukromé adoraci a k přijetí svátosti smíření bude ve středu od 16 do 18 hodin a v pátek od 8 do 10 hodin. Zapište se, prosím, na adorační službu na stolku u východu z kostela. 

V sobotu 7.října 2023 bude v 18.30 mše svatá za všechny, kdo se v naší farnosti modlí živý růženec, i za všechny, kdo se ho modlili, když byli mezi námi. 

Ve středu 11.října 2023 v 19,15 budeme pokračovat s četbou královských knih, které najdeme ve Starém zákoně. Budeme číst druhou knihu královskou. Dočteme se v ní o závěru života proroka Eliáše a seznámíme se s jeho nástupcem Elíšou a s dalšímu judskými a izraelskými králi. Sešitky s tímto starozákonním textem budou k dispozici až na prvním setkání. Budeme číst první kapitolu. Kdokoliv má zájem o tuto starozákonní knihu je srdečně zván. 

V Brně 26. 10. 2023, 18:00 – 21:00, v prostorách BVV proběhne jeden z koncertního turné GODZONE TOUR – letošní motto „NEBOJTE SE“ Godzone tour je spojením originálního hudebně-tanečního programu, jedinečných příběhů lidí, inovativní video produkce a divadelní show, které se uskuteční v šesti městech Slovenska i České republiky. Je akcí „Nové evangelizace“, která se snaží šířit víru v Ježíše Krista a pomoci lidem docenit to, kdo je Ježíš, co udělal a co stále dělá. Během večerního programu na stadionech a ve sportovních halách vystoupí různí umělci i známá křesťanská uskupení. Vstup na akci je zdarma.

Žádné komentáře: