sobota 23. září 2023

Ohlášky 24.září 2023

Dnes je 25.neděle v mezidobí.

V tomto týdnu si připomínáme:
út: sv. Kosmy a Damiána, mučedníků
st: památka sv. Vincence z Pauly, kněze
čt: Slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona našeho národa
pá: svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů
so: památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve
ne: 26.neděle v mezidobí 

Dnes je mimořádná sbírka na zaplacení příspěvku farnosti diecézi za rok 2023. Máme 33 donátorů, kteří už věnovali příspěvek 50 600 Kč, zbývá nám uhradit 80 945 Kč. Jde o peníze, kterou jsou učeny na kněze a pastoraci v brněnské diecézi. Budeme vděčny za všechny, hlavně malé dárce. 

Dnes je potáborové setkání po mši svaté v 9.30. 

Na slavnost sv. Václava bude mše svatá ráno v 8 hodin (v 6 hodin nebude) a večer v 18.30. Je to doporučený svátek. 

Na přání otce biskupa Pavla se sjednocujeme skrze postoje při mši svaté. Kartičky jsou na lavicích a na nástěnce. U nás se to liší pouze ve dvou věcech. Postavíme se po přípravě obětních daru při slovech „Modlete se, bratři a sestry, aby se má i vaše oběť zalíbila Bohu, Otci všemohoucímu a potom se postavíme po odpovědi na Tajemství víry. Jinak je to stejné, jak jsme doposud byli zvyklí. 

Příležitost k soukromé adoraci a k přijetí svátosti smíření bude ve středu od 16 do 18 hodin a v pátek od 8 do 10 hodin. Zapište se, prosím, na adorační službu na stolku u východu z kostela. 

Farnost Brno- Židenice si bude připomínat 70 let vzniku farnosti od 28.9. do konce října. Program oslav je na plakátku a všichni jste srdečně zváni.

Žádné komentáře: