pátek 1. září 2023

Ohlášky 3.září 2023

Dnes je 22.neděle v mezidobí.

V tomto týdnu si připomínáme:
út: připomínka sv. Terezie z Kalkaty
čt: sv. Melichara Grodeckého, kněze a mučedníka
pá: svátek Narození Panny Marie
so: sv. Petra Klavera, kněze
ne: 23.neděle v mezidobí 

Děti dnes dostanou děti úvodní kartu k nedělním kartičkám, které nás budou provázet letošním školním rokem. Letos se budeme bavit o tom, jak můžeme růst ve ctnostech. 

Příležitost k soukromé adoraci a k přijetí svátosti smíření bude ve středu od 16 do 18 hodin a v pátek od 8 do 10 hodin. Zapište se, prosím, na adorační službu na stolku u východu z kostela. 

Příští pátek bude pravidelný úklid kostela. Budeme vděčni za každého, kdo si udělá čas a přijde pomoct.  Příští neděli vyjde nové číslo farního zpravodaje. 

Příští neděli 10.září 2023 bude v 9.30 mše svatá pro rodiny s dětmi

Přihlášky do náboženství jsou vzadu na stolku nebo na webových stránkách farnosti. Vyučovací den bude čtvrtek. První hodina bude ve čtvrtek 14.září 2023. Přihlášky odevzdávejte, prosím, do neděle 10.září 2023. 

Od září budeme začínat dvouroční přípravu na přijetí svátosti biřmování. Zájemci hlaste se v sákristii nebo u otce Petra, do neděle 10.září 2023.

V neděli 24.září 2023 bude potáborové setkání, které začneme v 9.30 mši svatou v našem kostele a poté bude možné se podívat na fotky a připomenout, co jsme tam letos prožili. Zváni jsou i ti, kdo se táboru nemohli zúčastnit a letošní prvňáci, aby viděli jak to na takovém táboře vypadá. 

Večer chval - Modlitba za Salesiánské misie v Bulharsku se uskuteční v neděli 10.9. 2023 v Brně na Petrově v katedrále od 17 hodin. Modlitba chval bude 17:00 - 19:30. Diskuse a promítání fotek z Bulharska bude 19:30 - 20:30. Každý si bude moci vybrat nějaký malý upomínkový předmět z Bulharska a bude také možné přispět na misie do připravené kasičky.

1 komentář:

Anonymní řekl(a)...

PAX 🧡🙏!