sobota 14. října 2023

Ohlášky 15.října 2023

Dnes je 28.neděle v mezidobí.

 Děkujeme všem, kteří pomohli při pravidelném úklidu kostela.

V tomto týdnu si připomínáme:
po: sv. Hedviky, řeholnice
út: památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka
st: sv. svátek sv. Lukáše, evangelisty
čt: sv. Jana de Brébeuf, Izáka Joguese, kněží, a druhů, mučedníků
so: bl. Karla Rakouského
ne: 29.neděle v mezidobí 

Na přání otce biskupa Pavla se sjednocujeme skrze postoje při mši svaté. Kartičky jsou na lavicích a na nástěnce. U nás se to liší pouze ve dvou věcech. Postavíme se po přípravě obětních daru při slovech „Modlete se, aby se má i vaše oběť zalíbila Bohu, Otci všemohoucímu a potom se postavíme po odpovědi na Tajemství víry. Jinak je to stejné, jak jsme doposud byli zvyklí. 

Příležitost k soukromé adoraci a k přijetí svátosti smíření bude ve středu od 16 do 18 hodin a v pátek od 8 do 10 hodin. Zapište se, prosím, na adorační službu na stolku u východu z kostela. 

V pátek 20. října pokračujeme v modlitbách za náš národ. Začneme modlitbou růžence v 18 hodin, mše svatá, litanie k našim národním ochráncům a svatováclavský chorál. 

Příští neděli bude sbírka na misie. 

Příští neděli bude v 9.30 mše svatá pro rodiny s dětmi a po ní bude spolčo pro starší. 

Všichni jste srdečně zváni na slavnostní bohoslužbu, která se uskuteční 17. října 2023 od 17:30 hodin v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně. Bohoslužba se koná při příležitosti 137. plenárního zasedání České biskupské konference a Konference biskupů Slovenska. 

Skupina lidí většinově kolem cho spolu s brněnským biskupstvím navazují na požehnanou evangelizační aktivitu v Brně u Máří "Světlo v temnotách" a připravují nově tzv. "Večery u Máří" s aktuálním titulkem Dotek Boha. Do konce roku tak bude v určité dny dokořán otevřen (jinak zavřený) kostel Máří na Masaryčce lidem na ulici, lidem procházejícím kolem a těm hledajícím, které na tyto evangelizační aktivity pozveme. Bliží info a termíny jsou na nástěnce.

1 komentář:

Anonymní řekl(a)...

🙏