sobota 21. října 2023

Ohlášky 22.října 2023

Dnes je 29.neděle v mezidobí.

 Dnes je sbírka na misie.

V tomto týdnu si připomínáme:
po: Nezávazná památka sv. Jana Kapistránského – kněze
út: Nezávazná památka sv. Antonína Marie Klareta – biskupa
so: Svátek sv. Šimona a Judy apoštolů
ne: 30. neděle v mezidobí 

Dnes je mše svatá pro rodiny s dětmi a po ní spolčo pro starší

Na přání otce biskupa Pavla se sjednocujeme skrze postoje při mši svaté. Kartičky jsou na lavicích a na nástěnce. U nás se to liší pouze ve dvou věcech. Postavíme se po přípravě obětních daru při slovech „Modlete se, aby se má i vaše oběť zalíbila Bohu, Otci všemohoucímu a potom se postavíme po odpovědi na Tajemství víry. Jinak je to stejné, jak jsme doposud byli zvyklí. 

Příležitost k soukromé adoraci a k přijetí svátosti smíření bude ve středu od 16 do 18 hodin a v pátek od 8 do 10 hodin. Zapište se, prosím, na adorační službu na stolku u východu z kostela. 

Ve středu 25.října pokračujeme v četbě druhé knihy královské. Začínáme v 19,15 na faře a čteme druhou kapitolu této starozákonní knihy. Všichni zájemci o tuto knihu jsou srdečně zváni. 

V sákristii je k zakoupení stolní kalendář na rok 2024.

1 komentář:

Anonymní řekl(a)...

🙏🧡!