pátek 27. října 2023

Ohlášky 29.října 2023

Dnes je 30. neděle v mezidobí

V tomto týdnu si připomínáme:
út: Nezávazná památka sv. Wolfganga - biskupa
st: Slavnost Všech svatých
čt: Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
pá: Nezávazná památka sv. Martina de Porres - řeholníka
so: Památka sv. Karla Boromejského biskupa
ne: 31. neděle v mezidobí 

Na přání otce biskupa Pavla se sjednocujeme skrze postoje při mši svaté. Kartičky jsou na lavicích a na nástěnce. U nás se to liší pouze ve třech věcech. Sedneme si po přímluvách a doprovodíme obětní původ svým zpěvem. Postavíme se po přípravě obětních daru při slovech „Modlete se, aby se má i vaše oběť zalíbila Bohu, Otci všemohoucímu a potom se postavíme po odpovědi na Tajemství víry. Jinak je to stejné, jak jsme doposud byli zvyklí. 

 Příležitost k soukromé adoraci a k přijetí svátosti smíření bude ve středu od 16 do 18 hodin a v pátek od 8 do 10 hodin. Zapište se, prosím, na adorační službu na stolku u východu z kostela. 

Příští neděli 5.listopadu 2023 bude v 9.30 mše svatá pro rodiny s dětmi a po ní bude spolčo pro mladší. Spolčo probíhá na faře v sále a končí ve 12 hodin. Rodiče dětí si mohou během spolča dát čaj, kávu v salónku a posedět spolu. 

Od 25. října až do 8. listopadu je možné získávat plnomocné odpustky pro duše v očistci. Za podmínek: návštěva hřbitova (nebo návštěva kostela 1 a 2.listopadu) modlitba za duše v očistci a modlitby Věřím, Otčenáš, Zdrávas a na úmysl papeže Františka, také přijmout svátost smíření a svaté přijímání. 

Ve středu 1.listopadu 2023 se sejde ekonomická rada farnosti. Setkání zahájíme mší svatou v 18.30. 

Ve středu 1. listopadu 2023 je Slavnost všech svatých. Je to doporučený svátek. Mše svatá bude ráno v 6 hodin a večer v 18,30. 

Ve čtvrtek 2.listopadu 2023 je uzávěrka nového čísla farního zpravodaje. 

 V pátek 3.listopadu 2023 je první pátek v měsíci. Večer po mši svaté budou litanie k nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu, zásvětná modlitba a svátostné požehnání. 

V sákristii je k zakoupení stolní kalendář na rok 2024. 

Nestihli jste se rozloučit? Přijďte věnovat vzpomínku svým blízkým zemřelým v kostele sv. Maří Magdalény ve středu 1.listopadu od 14 do 18.00 hodin. V 15.30 bude modlitba za zemřelé s brněnským biskupem Pavlem a v 18.30 bude mše svatá

1 komentář:

Anonymní řekl(a)...

🙏🧡!