sobota 7. října 2023

Ohlášky 8. října 2023

Dnes je 27.neděle v mezidobí.

V tomto týdnu si připomínáme:
po: sv. Dionýsia, biskupa, a druhů, mučedníků
st: sv. Jana XXIII., papeže
čt: sv. Radima, biskupa
pá: sv. Kalista I., papeže a mučedníka
ne: 28.neděle v mezidobí 


Na přání otce biskupa Pavla se sjednocujeme skrze postoje při mši svaté. Kartičky jsou na lavicích a na nástěnce. U nás se to liší pouze ve dvou věcech. Postavíme se po přípravě obětních daru při slovech „Modlete se, bratři a sestry, aby se má i vaše oběť zalíbila Bohu, Otci všemohoucímu a potom se postavíme po odpovědi na Tajemství víry. Jinak je to stejné, jak jsme doposud byli zvyklí. 

Příležitost k soukromé adoraci a k přijetí svátosti smíření bude ve středu od 16 do 18 hodin a v pátek od 8 do 10 hodin. Zapište se, prosím, na adorační službu na stolku u východu z kostela. 

Ve středu 11.října 2023 v 19,15 budeme pokračovat s četbou královských knih, které najdeme ve Starém zákoně. Budeme číst druhou knihu královskou. Dočteme se v ní o závěru života proroka Eliáše a seznámíme se s jeho nástupcem Elíšou a s dalšímu judskými a izraelskými králi. Sešitky s tímto starozákonním textem budou k dispozici až na prvním setkání. Budeme číst první kapitolu. Kdokoliv má zájem o tuto starozákonní knihu je srdečně zván. 

V pátek 13.října bude pravidelný úklid kostela. Budeme vděčni za každého, kdo si udělá čas a přijde pomoct. 

Příští neděli bude v 9.30 mše svatá pro rodiny s dětmi.

1 komentář:

Anonymní řekl(a)...

🙏🧡 !