pátek 27. října 2023

Společně čteme druhou knihu královskou

Pokračujeme v četbě královských knih, které najdeme ve Starém zákoně. Nyní čteme druhou knihu královskou. Dočteme se v ní o závěru života proroka Eliáše a seznámíme se s jeho nástupcem Elíšou a s dalšímu judskými a izraelskými králi. Kdokoliv má zájem o tuto starozákonní knihu je srdečně zván. Nejbližší setkání je ve středu 15. listopadu v 19,15 na faře v sále. 
o. Petr Polívka

Žádné komentáře: