sobota 11. listopadu 2023

Ohlášky 12. listopadu 2023

Dnes je 32. neděle v mezidobí 

Děkujeme všem, kteří pomohli při pravidelném úklidu kostela.

V tomto týdnu si připomínáme:
po: Památka sv. Anežky České panny
st: Nezávazná památka sv. Alberta Velikého - biskupa a učitele církve
čt: Nezávazná památka sv. Markéty Skotské, sv. Gertrudy - panny
pá: Památka sv. Alžběty Uherské řeholnice
so: Nezávazná památka Posvěcení římských bazilik svatých apoštolů Petra a Pavla
ne: 33. neděle v mezidobí 

Dnes vychází nové číslo farního zpravodaje. Může si ho vzít vzadu na stolku nebo se na něj podívat na webu farnosti. 

Na přání otce biskupa Pavla se sjednocujeme skrze postoje při mši svaté. Kartičky jsou na lavicích a na nástěnce. U nás se to liší pouze ve třech věcech. Sedneme si po přímluvách a doprovodíme obětní původ svým zpěvem. Postavíme se po přípravě obětních daru při slovech „Modlete se, aby se má i vaše oběť zalíbila Bohu, Otci všemohoucímu a potom se postavíme po odpovědi na Tajemství víry. Jinak je to stejné, jak jsme doposud byli zvyklí. 

Příležitost k soukromé adoraci a k přijetí svátosti smíření bude ve středu od 16 do 18 hodin a v pátek od 8.30 do 10 hodin. Zapište se, prosím, na adorační službu na stolku u východu z kostela. 

V sákristii je k zakoupení stolní kalendář na rok 2024. 

Ve středu 15. listopadu pokračujeme v četbě druhé knihy královské. Čteme 3. a 4. kapitolu druhé knihy královské. Začátek je v 19.15 na faře v sále. 

V pátek 17. listopadu bude mše svatá v 8.00 hodin (v 6.00 hodin nebude) a večer v 18.30. Večer bude mše svatá za náš národ, pomodlíme se litanie k našim národním ochráncům, zazpíváme svatováclavských chorál a bude svátostné požehnání. 

Příští neděli bude sbírka na sdělovací prostředky

Od 19. do 25. listopadu proběhne týden modliteb za mládež. Tento týden je přípravou na slavnost Ježíše Krista Krále, která bude 38. Světovým dnem mládeže. Více info najdete ve farním zpravodaji.

Kolik tenorů je potřeba k výměně žárovky? Šest. Jeden se do toho pustí a pět jich říká: „Hmm, to je na něj příliš vysoko.“ V našem chrámovém pěveckém sboru nemáme tenora. Žárovky sice zpravidla vyměňovat nemusíme, ale posila by se nám hodila. Ať už je někdo tenor, bas, alt či soprán, přijďte na faru na nácvik chrámového sboru v úterý v 19:30 v sále.

Žádné komentáře: