sobota 18. listopadu 2023

Ohlášky 19.listopadu 2023

Dnes je 33. neděle v mezidobí

 Dnes je sbírka na sdělovací prostředky.

 V tomto týdnu si připomínáme:

út: Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě
st: Památka sv. Cecílie panny a mučednice
čt: Nezávazná památka sv. Klementa I. - papeže a mučedníka, sv. Kolumbána - opata
pá: Památka sv. Ondřeje Dung-Laca a druhů kněze, mučedníků
so: Nezávazná památka sv. Kateřiny Alexandrijské - panny a mučednice
ne: Slavnost Ježíše Krista Krále 


Příležitost k soukromé adoraci a k přijetí svátosti smíření bude ve středu od 16 do 18 hodin a v pátek od 8 do 10 hodin. Zapište se, prosím, na adorační službu na stolku u východu z kostela. 

 V sákristii je k zakoupení stolní kalendář na rok 2024

 Tuto neděli začíná týden modliteb za mládež, který je přípravou na slavnost Ježíše Krista Krále, která bude 38. Světovým dnem mládeže v místních církvích. Budeme se modlit za mládež; babičky a dědečkové si mohou vzít vzadu na stolku žehnací modlitbu pro svá vnoučata. A příští neděli bude setkání farní mládeže, které zahájíme v 9.30 v našem kostele mládežnickou mši svatou. Písně ke mši svaté budeme cvičit od 9 hodin v kostele. Poté bude program na faře do 15 hodin. Bližší info na nástěnce a na webu. 

 Kolik tenorů je potřeba k výměně žárovky? Šest. Jeden se do toho pustí a pět jich říká: „Hmm, to je na něj příliš vysoko.“ V našem chrámovém pěveckém sboru nemáme tenora. Žárovky sice zpravidla vyměňovat nemusíme, ale posila by se nám hodila. Ať už je někdo tenor, bas, alt či soprán, přijďte na faru na nácvik chrámového sboru v úterý v 19:30 v sále

Chceš se stát Mikulášem pro dětský internát ve Vinohradivu na Ukrajině? Organizace Brno pro Ukrajinu ve spolupráci s Cestou naděje života chystá pro Vinohradivský internát pro chlapce se zdravotním a mentálním postižením Mikuláškou nadílku. Zapojit se můžete i vy. Přineste nachystaný Mikulášský balíček se sladkostmi, případně drobnými hračkami nebo jinými věcmi do kostela (nejpozději příští neděle 26. 11.). Balíček by měl být pro určitou věkovou kategorii chlapců (6 - 13 let, případně starší chlapci od 14 let). Následně budou balíčky dovezeny chlapcům do internátu.

Žádné komentáře: