pátek 24. listopadu 2023

Ohlášky 26. listopadu 2023

Dnes je Slavnost Ježíše Krista Krále. 

V tomto týdnu si připomínáme:
čt: Svátek sv. Ondřeje apoštola
pá: Nezávazná památka sv. Edmunda Kampiána - kněze a mučedníka
ne: 1. neděle adventní 

  Dnes je den farní mládeže. Vzadu na stolku je žehnací modlitba pro vnoučata. Teď po mši svaté bude spolčo pro starší a pak budeme pokračovat sledováním filmu Božský Bruce. Předpokládaný konec je kolem 15 hodiny. 

 Příležitost k soukromé adoraci a k přijetí svátosti smíření bude ve středu od 16 do 18 hodin a v pátek od 8 do 10 hodin. Zapište se, prosím, na adorační službu na stolku u východu z kostela. 

 V sákristii je k zakoupení stolní kalendář na rok 2024

  Ve středu 29.listopadu pokračujeme v četbě druhé knihy královské. Čteme z druhé knihy kapitolu číslo 5 a 6. Začínáme v 19,15 na faře v sále. Všichni zájemci jsou srdečně zváni. 

 Každý pátek je na závěr adorace v 10 hodin příležitost k modlitbě korunky k Božímu milosrdenství. Vzadu na stolku budou kartičky se slovy modlitby a s číslem desátku 1 až 5. Bylo by pěkné, aby se každý desátek předmodlíval někdo jiný. 

 V pátek je první pátek v měsíci. Večer po mši svaté budou litanie, zásvětná modlitba a svátostné požehnání. 

 Příští neděli budeme žehnat adventní věnce při všech bohoslužbách. 

 Příští neděli 3. prosince navštíví naši farnost svatý Mikuláš. Přijde na mši svatou pro rodiny s dětmi v 9.30. Po mši svaté bude spolčo pro mladší s Luckou a Jonášem na faře v sále. Rodiče mohou posedět v salónku a dát si něco na zahřátí. 

 Příští neděli 3. prosince bude mimořádní sbírka na topení. Potřebujeme zaplatit ještě poslední letošní zálohu 103 000 Kč. Příští rok by ceny za topení měli být už o trochu nižší. 

 V pátek 8.prosince se připojíme už podruhé k celosvětové Hodině modliteb za svět. Bude to příležitost ke společné modlitbě růžence, litanií, žalmu i tiché adoraci od 12 do 13 hodin. 

 V pátek 8.prosince budeme slavit patrocinium (jmeniny) našeho kostela. Slavní mši svatou budeme slavit spolu s novým brněnským děkanem o. Vladimírem Záleským. Po ní bude příležitost k neformálnímu setkání na faře. Budeme vděčni za nachystání drobného pohoštění. Zájemci hlaste se u o. Petra. 

 Chrámový sbor stále shání tenor, bas, alt či soprán. Zájemci přijďte se podívat na faru na nácvik v úterý v 19:30 v sále.

Žádné komentáře: