sobota 4. listopadu 2023

Ohlášky 5. listopadu 2023

Dnes je 31. neděle v mezidobí

V tomto týdnu si připomínáme:
čt: Svátek Posvěcení lateránské baziliky
pá: Památka sv. Lva Velikého papeže a učitele církve
so: Památka sv. Martina biskupa
ne: 32. neděle v mezidobí 

Dnes bude v 9.30 mše svatá pro rodiny s dětmi a po ní bude spolčo pro mladší. Spolčo probíhá na faře v sále a končí ve 12 hodin. Rodiče dětí si mohou během spolča dát čaj, kávu v salónku a posedět spolu. 

Na přání otce biskupa Pavla se sjednocujeme skrze postoje při mši svaté. Kartičky jsou na lavicích a na nástěnce. U nás se to liší pouze ve třech věcech. Sedneme si po přímluvách a doprovodíme obětní původ svým zpěvem. Postavíme se po přípravě obětních daru při slovech „Modlete se, aby se má i vaše oběť zalíbila Bohu, Otci všemohoucímu a potom se postavíme po odpovědi na Tajemství víry. Jinak je to stejné, jak jsme doposud byli zvyklí. 

Příležitost k soukromé adoraci a k přijetí svátosti smíření bude ve středu od 16 do 18 hodin a v pátek od 8 do 10 hodin. Zapište se, prosím, na adorační službu na stolku u východu z kostela. 

Od 25 října až do 8. listopadu je možné získávat plnomocné odpustky pro duše v očistci. Za podmínek: návštěva hřbitova, modlitba za duše v očistci a modlitby Věřím, Otčenáš, Zdrávas a na úmysl papeže Františka a také přijmout svátost smíření a svaté přijímání. 

V pátek 10.listopadu bude po večerní mši svaté pravidelný úklid kostela. Bude vděčni za každého kdo si udělá čas a přijde pomoct. 

Příští neděli vyjde nové číslo farního zpravodaje. 

V sákristii je k zakoupení stolní kalendář na rok 2024.

1 komentář:

Anonymní řekl(a)...

🧡🙏