pátek 15. prosince 2023

Ohlášky 17.prosince 2023

Dnes je 3. neděle adventní

V tomto týdnu si připomínáme:
čt: Nezávazná památka sv. Petra Kanisia - kněze a učitele církve
so: Nezávazná památka sv. Jana Kentského - kněze
ne: 4. neděle adventní, Štědrý den 

Dnes přinesou skauti ze 43.oddílu betlémské světlo na mši svatou pro rodiny s dětmi v 9.30. Na Štědrý den nabízí roznos Betlémského světla těm, kdo si ho domu nemohou donést sami. Zapsat se můžete vzadu na stolku nebo zavolat na faru. 

Doba adventní je tradičně spojena se slavením rorátů. Jsou to mše svaté ke cti Panny Marie konané zpravidla před rozedněním. Všechny ranní bohoslužby od pondělka do pátku a budou při svíčkách. 

Ve středu 20. prosince bude mše svatá při svíčkách a po ní bude na faře snídaně. Zkusme si ráno trochu přivstat a prožít pěkné adventní ráno. I před prací a školou je možné na chvilku posedět, dát si rychlou snídani a začít den trochu jinak. 

Příležitost k soukromé adoraci a k přijetí svátosti smíření před Vánocemi bude v úterý, ve středu a ve čtvrtek od 16 do 18 hodin a v pátek od 6.30 do 8.30 a odpoledne od 16 do 18 hodin. Zapište se, prosím, na adorační službu na stolku u východu z kostela. 

V pátek bude na závěr adorace v 8.30 hodin příležitost k modlitbě korunky k Božímu milosrdenství. 

Koncert duchovní hudby pro rodiče a přátele gymnázia Křenová bude v našem kostele v pátek 22. prosince od 20 hodin. 

Mše svaté ze 4. neděli adventní budou v sobotu v 18.30 a v neděli v 8.00; 9.30 mše svatá pro rodiny s dětmi a 11.00 hodin. 

Dětská půlnoční bude na Štědrý den v 15 hodin. 

Slavnostní půlnoční bohoslužba bude na Štědrý večer ve 22 hodin. 

Na Slavnost Narození Páně v pondělí 25. prosince budou mše svaté v 8.00; 9.30; v 11.00 s chrámovým sborem a večer v 18.30. Bude mše svatá také v psychiatrické nemocnici ve 14.20. 

Na Svátek sv. Štěpána v úterý 26.prosince budou mše svaté v 8.00; 9.30 s chrámovým sborem, v 11.00 a večer v 18.30. Při všech bohoslužbách budeme žehnat ostatky svatého Štěpána.

Žádné komentáře: