sobota 9. prosince 2023

Ohlášky 10. prosince 2023

Dnes je 2. neděle adventní

V tomto týdnu si připomínáme:
po: Nezávazná památka sv. Damasa I. - papeže
út: Nezávazná památka Panny Marie Guadalupské
st: Památka sv. Lucie panny a mučednice
čt: Památka sv. Jana od Kříže kněze a učitele církve
ne: 3. neděle adventní

Vzhledem ke stále probíhající výměně kabelů v kostele bude mše svatá v pondělí a v úterý ráno a v kostele, a od úterý večer bude v naší kapli Zasnoubení Panny Marie. I adorace a zpovídání bude v kapli. Sledujte, prosím, web a cedule na kostele, jakmile to bude možné, tak budou mše svaté, adorace i zpovídání zase v kostele. 

 Doba adventní je tradičně spojena se slavením rorátů. Jsou to mše svaté ke cti Panny Marie konané zpravidla před rozedněním. U nás to jsou všechny ranní bohoslužby od pondělka do pátku. 

Příležitost k soukromé adoraci a k přijetí svátosti smíření bude ve středu od 16 do 18 hodin a v pátek od 8 do 10 hodin. Zapište se, prosím, na adorační službu na stolku u východu z kostela. 

Ve středu 13.prosince pokračujeme v četbě druhé knihy královské. Čteme z druhé knihy kapitolu číslo 7 a 8. Začínáme v 19,15 na faře v sále. Všichni zájemci jsou srdečně zváni. 

 Každý pátek je na závěr adorace v 10 hodin příležitost k modlitbě korunky k Božímu milosrdenství. 

Chrámový sbor stále shání tenor, bas, alt či soprán. Zájemci přijďte se podívat na faru na nácvik v úterý v 19:30 v sále. 

V pátek 15. prosince pokračujeme v modlitbách za náš národ. Začínáme v 18 hodin modlitbou růžence, pak mše svatá, litanie k našim národním ochráncům a na závěr zazpíváme svatováclavský chorál. 

Příští neděli 17.prosince přinesou skauti ze 43.oddílu betlémské světlo na mši svatou pro rodiny s dětmi v 9.30. Na Štědrý den nabízí roznos Betlémského světla těm, kdo si ho domu nemohou donést sami. Zapsat se můžete vzadu na stolku nebo zavolat na faru.

Žádné komentáře: