neděle 17. prosince 2023

Videolist Ažnavěky

Historicky první videolist brněnské diecéze s názvem Ažnavěky je na světě. Soutěží se na ministrantské olympiádě ve znalostech z Bible? Zná generální vikář všechny kněze jménem? A co bylo obsahem kázání sv. Františka, když před 800 lety zorganizoval první živý betlém?

Žádné komentáře: