sobota 6. ledna 2024

Ohlášky 7. ledna 2024

Dnes je Křtu Páně.
Dnešní nedělí končí doba vánoční.

V tomto týdnu si připomínáme:
so: nezávazná památka sv. Hilaria - biskupa a učitele církve
ne: 2. neděle v mezidobí

U východu z kostela můžete přispět do tříkrálové pokladničky - ke komu se tříkrálové koledníci nedostali nebo koho nezastihli doma. 

Příležitost k soukromé adoraci a k přijetí svátosti smíření bude ve středu od 16 do 18 hodin a v pátek od 8 do 10 hodin. Zapište se, prosím, na adorační službu na stolku u východu z kostela. 

Ve středu 10.ledna pokračujeme v četbě druhé knihy královské. Čteme z druhé knihy kapitolu číslo 9 a 10. Začínáme v 19,15 na faře v sále. Všichni zájemci jsou srdečně zváni. 

Každý pátek je na závěr adorace v 10 hodin příležitost k modlitbě korunky k Božímu milosrdenství. 

Chrámový sbor stále shání tenor, bas, alt či soprán. Zájemci přijďte se podívat na faru na nácvik v úterý v 19:30 v sále. 

V sobotu 13. ledna bude velký úklid kostela před 110.výročím posvěcení našeho kostela. Budeme uklízet stromky, betlém a celý kostel. S uklízením stromků a betléma začneme v 9.00 hodin. Poté bude potřeba celý kostel vytřít a připravit na farní oslavy. Budeme vděčni za každého, kdo si udělá čas a přijde pomoct. 

Tuto neděli začínají volby do pastorační rady farnosti. První kolo (pro návrhy na obsazení kandidátky) je vymezeno období od neděle 7.1. do neděle 21.1. včetně, pro druhé kolo (volba z navržených kandidátů) od neděle 28.1. do neděle 4.2.2024. Na jeden volební lístek lze v prvním kole voleb navrhnout jednoho až pět kandidátů. K volbám může přistoupit každý katolicky pokřtěný člen farního společenství, který má trvalé nebo přechodné kanonické bydliště na území farnosti, který se podílí na životě farnosti (návštěva alespoň nedělních bohoslužeb v místním kostele) a zajímá se o dění ve farnosti, případně je nějak aktivní ku prospěchu farnosti. K volbám mohou přistoupit i ti, kteří bydlištěm spadají do jiné farnosti, ale pravidelně se účastní bohoslužeb v naší farnosti a svými aktivitami přispívají k jejímu dobru. Volit mohou farníci, kteří dosáhnou k 28.1.2024 alespoň 18 let. Zvolen může být každý, kdo má právo volit. 

Naše farnost bude slavit 110. výročí od posvěcení našeho kostela. Oslavy začnou ve středu 17. ledna, kdy bude mít Mgr. Robert Janás, Ph.D. vedoucí Galerie města Brna přednášku o našich oltářních obrazech a o jejich autoru Friedrichovi Hansi Wachovi. Začátek je v 19,15. Ve čtvrtek 18. ledna si pro nás připravil pěvecký sbor gymnázia Křenová Koncert duchovní hudby. Začátek je v 19.30. V neděli 21. ledna bude slavnostní bohoslužba s biskupem Vojtěchem Cirklem, kterou poděkujeme za 110 let. Poté bude příležitost k posezení v jídelně Kocourek k neformálnímu setkání, společnému obědu, buchtě, kávě a bude něco k potěšení srdce. Oběd bude stát 120 Kč a je nutné si ho předem objednat. Výběr bude ze čtyř jídel a přihlašovat se můžete u o. Petra v sakristii, mailem, telefonicky.

Žádné komentáře: