neděle 21. ledna 2024

Ohlášky 21. ledna 2024

Dnes slavíme výročí posvěcení našeho kostela.
Dnes je 3. neděle v mezidobí (neděle Božího slova).
Dnes je sbírka na biblický apoštolát.

V tomto týdnu si připomínáme:
po: Nezávazná památka sv. Vincence - jáhna a mučedníka
st: Památka sv. Františka Saleského biskupa a učitele církve
čt: Svátek Obrácení sv. Pavla apoštola
pá: Památka sv. Timoteje a Tita biskupů
so: Nezávazná památka sv. Anděly Mericiové - panny
ne: 4. neděle v mezidobí 

POZOR: V neděli 21. ledna 2024 slavíme 110. výročí posvěcení kostela. Dopoledne bude pouze slavnostní bohoslužba v 9.30. Mše svatá v 8 a v 11 hodin nebude. 

Příležitost k soukromé adoraci a k přijetí svátosti smíření bude ve středu od 16 do 18 hodin a v pátek od 8 do 10 hodin. Zapište se, prosím, na adorační službu na stolku u východu z kostela. 

Každý pátek je na závěr adorace v 10 hodin příležitost k modlitbě korunky k Božímu milosrdenství. 

Nyní probíhají volby do pastorační rady farnosti. V prvním kole jde o návrh kandidátů. Každý farník (to je každý kdo účastní života našeho farního společenství) může navrhnout jedno až pět jmen. Své návrhy můžete podávat do dnešního večera 21. ledna. Druhé kolo bude od příští neděle 28. ledna do neděle 4. února. 

Ve středu 24.ledna pokračujeme v četbě druhé knihy královské. Čteme z druhé knihy kapitolu číslo 11 a 12. Začínáme v 19,15 na faře v sále. Všichni zájemci jsou srdečně zváni.

Žádné komentáře: