pátek 26. ledna 2024

Ohlášky 28.ledna 2024

Dnes je 4. neděle v mezidobí 

V tomto týdnu si připomínáme:
st: Památka sv. Jana Boska kněze
pá: Svátek Uvedení Páně do chrámu
so: Nezávazná památka sv. Blažeje - biskupa a mučedníka, sv. Ansgara - biskupa
ne: 5. neděle v mezidobí 

V kostele pokračuje výměna rozvaděče a elektrického vedení. Sledujte cedule na kostele. Během týdne může být dle potřeby vchod do kostela pouze bočním vchodem. 

Na stolku u obětních darů jste si už asi všimli svítivě zelené nádoby s nápisem volno. Je-li tato nádoba u obětních darů, je to signál, že ten, kdo má úmysl mše svaté, nechce nést obětní dary a může je nést kdokoliv. Chcete-li mít jistotu, že když vyrazíte, nevyrazí nikdo jiný, stačí nádobku před bohoslužbou přemístit na stolek u mřížky, kde bývá misál a kalich. A pak tím ostatním říkáte, že si dary už někdo vzal. 

Příležitost k soukromé adoraci a k přijetí svátosti smíření bude ve středu od 16 do 18 hodin a v pátek od 8 do 10 hodin. Zapište se, prosím, na adorační službu na stolku u východu z kostela.

Ve čtvrtek 1. února je uzávěrka nového čísla farního zpravodaje. Své příspěvky může posílat na mail zpravodaj.krenova@gmail.com. 

Každý pátek je na závěr adorace v 10 hodin příležitost k modlitbě korunky k Božímu milosrdenství. 

Nyní probíhají volby do pastorační rady farnosti. V druhém kole už jde o volbu tří farníků do pastorační rady farnosti. Z navržených to jsou ti , kteří získali alespoň tři hlasy a souhlasili s kandidaturou. Každý farník (to je každý kdo se účastní života našeho farního společenství) může zakroužkovat 3 jména. Bude-li jich zakroužkováno víc, je hlasovací lístek neplatný. Své volební lístky můžete vhazovat do volební urny od 28. ledna do neděle 4. února (včetně). 

V pátek je Svátek uvedení Páně do chrámu (Hromnice). Mše svatá bude ráno v 6 hodin a večer 18.30. Při obou bohoslužbách budeme žehnat hromničky. Svíčky si, prosím, přineste, aby vám pasovala do nějakého stojánku na svíčku doma. Při večerní bohoslužbě bude křest Josefa Šťasty. 

V sobotu je památka svatého Blažeje. Při mše svaté v psychiatrické nemocnici a při večerní bohoslužbě v 18.30 bude příležitost ke svatoblažejskému požehnání. 

V neděli 11.února budeme při mši svaté v 9.30 udělovat svátost nemocných. Tuto svátost může přijmout každý pokřtěný, který pro nemoc, ať už fyzickou nebo duševní, nebo který se ve stáří dostává do blízkosti smrti tzn. každý nemocný a každý nad 60 let (i když nemoc neprožívá). Zájemce o přijetí této svátosti prosíme, aby se přihlásili mailem, sms, telefonem nebo na stolku v kostele. Je dobré před přijetím této svátosti přijmout i svátost smíření.

V sobotu 17. února 2024 jste srdečně zváni na postní duchovní obnovu s o. Ladislavem Štefkem od 10 hodin do našeho kostela. Bližší informace na webu a na nástěnce. 

V sobotu 24.února bude kurz pro lektory v sále kláštera Milosrdných bratří. Začátek ve 14 hodin zakončení slavením mše svaté v 18:00 u sv. Leopolda. Všichni kdo čtou při bohoslužbách v kostele, nebo by chtěli číst jsou srdečně zváni.

Výzva k podání přihlášky ke kněžské formaci: Milí přátelé, v dnešním Markově evangeliu jsme slyšeli, že Ježíšovo učení má skutečnou moc. Tato moc však potřebuje hlasatele, aby mohla pronikat skrze svědectví a službu do lidských srdcí. Vzhledem k tomu, že je tu opět doba spojená s životním rozhodováním nejen pro ty, kdo budou skládat maturitní zkoušku, obracím se na vás, kteří zvažujete vykročit ke kněžské službě. Jde o povolání, o němž svatý farář arský říká, že má být láskou Kristova srdce. Žijeme v době, kdy se církev může pro společnost jevit jako málo čitelná. O to více potřebujeme obětavé, odhodlané a radostné kněze. Jako biskup bych vás, mladí muži, kteří vnímáte povolání ke kněžství, rád informoval, že přihlášku do kněžského semináře můžete zaslat poštou na sekretariát Biskupství brněnského do konce března 2024. Formulář přihlášky naleznete na webových stránkách biskupství. V modlitbě biskup Pavel

Žádné komentáře: