neděle 28. ledna 2024

Volby do pastorační rady farnosti 2024

Volby do pastorační rady farnosti probíhají od 28. ledna do 4.února včetně. Svůj hlas můžete odevzdat do volební urny u procesního kříže v kostele (vepředu u mřížky), kde najdete také hlasovací lístky. 

 Pastorační rada se bude skládat ze sedmi členů. Na základě úřadu do ní bude patřit farář a farní vikář, dva farníci budou jmenováni farářem a tři budou zvoleni farníky. 

KANDIDÁTI DO PASTORAČNÍ RADY FARNOSTI 2024-2029


1. FRANTIŠEK DOHNÁLEK


 

2. HANA HOLUBOVÁ


3. JANA SCHWARZOVÁ4. JIŘÍ ŠŤASTA


5. MAREK SCHWARZ


6. MICHAL ŠŤASTA


7. PETR ŠŤASTA

8. PETRA BLAHÁKOVÁ9. VÁCLAV BUCHTA

10.VERONIKA CHABIČOVSKÁ 

 

Každý farník starší 18 let může zakroužkovat maximálně tři kandidáty. Bude-li jich zakroužkováno víc, bude hlasovací lístek neplatný. 

VOLEBNÍ KOMISE
1.Hana Puklická
2. Marie Petříková
3. Martin Chabičovský

Jmenováni farářem budou:
1.IVANA KOMPASOVÁ MARTINÁKOVÁ
2.MILOSLAV TRMAČ
 

1 komentář:

Anonymní řekl(a)...

Tak jak to dopadlo??
Kdo byl zvolen?