sobota 10. února 2024

Ohlášky 11. února 2024

Dnes je 6. neděle v mezidobí

Dnes je sbírka na topení.

V tomto týdnu si připomínáme:
st: Popeleční středa
so: Nezávazná památka sv. Alexia a druhů - řeholníků
ne: 1. neděle postní

Dnes vychází nové číslo farního zpravodaje. Je k dispozici vzadu na stolku, anebo je k nahlédnutí a ke stažení na webu farnosti. 

Křížová cesta bude ve středu 14.2., v pátek 16.2.2024 po mši svaté večer a v neděli 18.2.2024 po mši svaté večer. Zájemci o křížovou cestu se mohou napsat v sákristii. 

Popeleční středou začínáme přípravu na Velikonoce. Je to den přísného postu (půst od masa od 14-ti let a půst újmy 18 - 60-ti let). 

V pátek 16. února pokračujeme v modlitbách za náš národ. V 18 hodin bude modlitba růžence, pak mše svatá, křížová cesta s našimi národními ochránci a na závěr zazpíváme svatováclavský chorál.

V sobotu 17.února 2024 bude postní duchovní obnova s otcem Ladislavem Štefkem. Začátek v 10 hodin v kostele. Bližší info na nástěnce a na webu. 

Příležitost k soukromé adoraci a k přijetí svátosti smíření bude ve středu od 16 do 18 hodin a v pátek od 8 do 10 hodin. Zapište se, prosím, na adorační službu na stolku u východu z kostela. 

Každý pátek je na závěr adorace v 10 hodin příležitost k modlitbě korunky k Božímu milosrdenství. 

Ustanovující setkání nové pastorační rady bude ve čtvrtek 29.února 2024 v 18.30, které zahájíme mší svatou a po ní budeme pokračovat na faře. Pastorační rada je v tomto složení: Petra Blaháková, Hana Holubová, Jiří Šťasta, Ivana Kompasová Martináková, Miloslav Trmač, o. Ladislav Štefek a o. Petr Polívka. 

Přijměte pozvání na Valentinskou pouť do kostela sv. Michaela v Brně dne 13.2. 2024. Začíná se mší svatou v 17.00, následuje přednáška jáhna Jana Špilara na téma Rosteme společně a akci zakončíme modlitbou chval s kapelou Brno Worship. Těšit se můžete také na další doprovodný program. 

V sobotu 24.února bude kurz pro lektory v sále kláštera Milosrdných bratří. Začátek ve 14 hodin zakončení slavením mše svaté v 18:00 u sv. Leopolda. Všichni kdo čtou při bohoslužbách v kostele, nebo by chtěli číst jsou srdečně zváni.

1 komentář:

Anonymní řekl(a)...

🧡🙏!