pátek 2. února 2024

Ohlášky 4. února 2024

Dnes je 5. neděle v mezidobí

V tomto týdnu si připomínáme:
po: Památka sv. Agáty panny a mučednice
út: Památka sv. Pavla Mikiho a druhů mučedníků
čt: Nezávazná památka sv. Jeronýma Emilianiho, sv. Josefiny Bakhity - panny
so: Památka sv. Scholastiky panny
ne: 6. neděle v mezidobí


   Příští neděli bude mimořádná sbírka na topení. I přes všechnu snahu více regulovat spotřebu plynu se nám nepodařilo vejít do záloh, které jsme za plyn už zaplatili. Zbývá nám uhradit ještě 50 768 Kč. 

   Příležitost k soukromé adoraci a k přijetí svátosti smíření bude ve středu od 16 do 18 hodin a v pátek od 8 do 10 hodin. Zapište se, prosím, na adorační službu na stolku u východu z kostela. 

   Každý pátek je na závěr adorace v 10 hodin příležitost k modlitbě korunky k Božímu milosrdenství. 

   Nyní probíhají volby do pastorační rady farnosti. V druhém kole už jde o volbu tří farníků do pastorační rady farnosti. Z navržených to jsou ti , kteří získali alespoň tři hlasy a souhlasili s kandidaturou. Každý farník (to je každý kdo se účastní života našeho farního společenství) může zakroužkovat 3 jména. Bude-li jich zakroužkováno víc, je hlasovací lístek neplatný. Své volební lístky můžete vhazovat do volební urny do neděle 4. února (včetně). 

Ve středu 7.února pokračujeme v četbě druhé knihy královské. Čteme z druhé knihy kapitolu číslo 11 a 12. Začínáme v 19,15 na faře v sále. Všichni zájemci jsou srdečně zváni. 

Příští neděli vyjde nové číslo farního zpravodaje. 

V neděli 11.února budeme při mši svaté v 9.30 udělovat svátost nemocných. Tuto svátost může přijmout každý pokřtěný, který pro nemoc, ať už fyzickou nebo duševní, nebo který se ve stáří dostává do blízkosti smrti tzn. každý nemocný a každý nad 60 let (i když nemoc neprožívá). Zájemce o přijetí této svátosti prosíme, aby se přihlásili mailem, sms, telefonem nebo v sákristii. Je dobré před přijetím této svátosti přijmout i svátost smíření. 

V sobotu 17. února 2024 jste srdečně zváni na postní duchovní obnovu s o. Ladislavem Štefkem od 10 hodin do našeho kostela. Bližší informace na webu a na nástěnce. 

V sobotu 24.února bude kurz pro lektory v sále kláštera Milosrdných bratří. Začátek ve 14 hodin zakončení slavením mše svaté v 18:00 u sv. Leopolda. Všichni kdo čtou při bohoslužbách v kostele, nebo by chtěli číst jsou srdečně zváni.

1 komentář:

Anonymní řekl(a)...

🙏🧡!