ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Ohlédnutí za farním dnem na Křenové

Zveřejněno: 16. 10. 2022
 Prvotní impuls setkání celé farnosti vznikl od našeho pan faráře o. Petra Polívky. Se svým záměrem informoval farníky v ohláškách již v červnu. Farní den se konal 18.září. byl zahájen slavnostní mši svatou v 9.30. farní společenství naplnilo zcela chrámový prostor.
   Slavnostní atmosféru mše svaté zvýraznil chrámový a pěvecký sbor. Svým radostným zpěvem chválili a oslavovali našeho Boha. Byl krásný pohled na to, že většina farníků přijala Tělo Páně. Po požehnání nás pan Trmač seznámil s jednotlivými body programu dne. 
   Následovalo divadelní představení na farním dvoře o Marnotratném synovi. Emocionální prožitek hry zdůraznila živá hudba. Herecké trio bylo postupně posíleno – dobrovolně – z řad přítomných diváků, kteří se radostně zapojili do hry. Hra se líbila a diváci odměnili herce spontánním potleskem. 

 Po představení jsme se přesunuli do bývalého areálu Mosilany do jídelny Kocourek. Posílili jsme se chutným obědem. Po obědě se dvě skupinky farníků účastnily návštěvy Židovské synagogy na Skořepce. Synagoga je chráněna jako kulturní památka. Průvodkyně nás seznámila se symboly, které jsou architektonicky začleněny ve stavbě. Vyzvala nás, abychom se sami ptali na vše, co nás zajímá. 
  V krátkosti nám vysvětlila druhy židovských svátků. V krátkosti nám vysvětlila druhy židovských svátků, počítání židovského letopočtu a jednotlivých měsíců v roce. Otázek bylo tolik, že čas vymezený na pobyt byl vyčerpán. Poděkovali jsme modlitbu se žalmem 23 Hospodin je můj pastýř. Průvodkyně v jazyce jidiš a my česky. 
 
   Po celou dobu, měli děti možnost si vychutnat skotačení na skákacím hradě. Dospělí měli možnost se občerstvit výborným vínečkem, pivem či lahodnou kávou a ochutnat cukrářské dobroty našich pracovitých žen. Na faře probíhalo promítání snímků a videí z farního tábora Sobotín, který byl zaměřen na výcvik dračích jezdců. Farní den byl vnímán farníky jako velmi zdařilý. 
   Poděkování patří všem farníkům, kteří se účastnili farního dne a zvláštní poděkování panu faráři o. Petrovi Polívkovi, a našim kněžím o. L. Štefkovi a o. Z. Králíkovi a všem, kteří pomáhali při organizaci a přípravě farního dne. Veliké Pán Bůh zaplať. 
Jitka Šťastová
Pár záběrů z farního dne
Předchozí měsíc  Červen 2024  Následující měsíc
PO ÚT ST ČT SO NE
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30