sobota 1. října 2022

Ohlášky 2.října 2022

Dnes je 27.neděle v mezidobí. 

V tomto týdnu si připomínáme:
út: památka sv. Františka z Assisi
st: sv. Faustiny Kowalské, panny
čt: sv. Bruna, kněze
pá: památka Panny Marie Růžencové
ne: 28.neděle v mezidobí. 

Dnes je po mši svaté pro rodiny s dětmi první spolčo pro děti

Na nástěnce i na webu najdete od 1.října 2022, kdo je zapsán na čtení, přímluvy, obětní dary na každou bohoslužbu a i možnost se zapsat, kde ještě nikdo zapsaný nebude. 

Příležitost k soukromé adoraci a k přijetí svátosti smíření bude ve středu od 16 do 18 hodin a v pátek od 8 do 10 hodin. Zapište se, prosím, na adorační službu na stolku u východu z kostela. 

V pátek 7.října 2022 bude v 18.30 mše svatá za všechny, kdo se v naší farnosti modlí živý růženec, i za všechny, kdo se ho modlili, když byli mezi námi. 

V neděli 9.října bude mše svatá večer v 18.30 za biřmované v roce 2021

V pátek 14.října 2022 bude večer po mši svaté pravidelný úklid kostela. Budeme vděčni za každého, kdo si udělá čas a přijde pomoct. 

V sobotu 15.října 2022 bude spolčo výlet pro všechny děti ze spolča a z náboženství. Sraz bude v 8,15 před budovou hlavního nádraží. Podíváme se na Akátovou věž a k zámku v Židlochovicích do zámecké obory. Bližší info na webu, na nástěnce a u o. Petra.

Zapisování na čtení a přímluvy

Milí farníci! Od 1.října 2022 jsou čtení, přímluvy a obětní dary organizované následujícím způsobem: 

1)  Kdo si zadává úmysl mše svaté, může si jako první vybrat, co si vezme (čtení, přímluvy, obětní dary). 

2)  Některé úmysly jsou farní tzn. za živé a zemřelé farníky; za dobrodince naší farnosti; za všechny seminaristy anebo teď za živé a zemřelé členy živého růžence. Na tyto bohoslužby by bylo krásné, aby si čtení, přímluvy i obětní dary vzal někdo, kdo je s touto intencí nějak spojen, záleží mu na ni, chce se k ní připojit. 

 3) U některých úmyslů se nepodaří obsadit čtení, přímluvy a obětní dary, člověkem, který intenci zadával a tam si může vzít čtení, přímluvy, obětní dary kdokoliv na bohoslužbě bude. Na volné čtení, přímluvy a obětní dary se můžete bez obav napsat, protože ten, kdo intenci zadával, tyto služby nemůžeme převzít a bude rád, když to někdo udělá místo něj. 

 Napsat se na tyto služby může na webu farnosti, anebo v sakristii.

o. Petr Polívka

pátek 30. září 2022

Naše spolčo

I v novém školním roce 2022/23 se můžeš těšit na spolčo pro starší i mladší děti ve věku od 6 do 17 let. Termíny na první půlrok už jsou dané, tak neváhej a udělej si poznámky do svého kalendáře každou 1. a 3. neděli v měsíci říjnu, listopadu a prosinci, v lednu je spolčo 2. a 4. neděli. Začínáme vždy mší svatou v kostele 9:30 a po ní je od 10:30 do 11:30 spolčo na faře. S láskou tě přivítá 
Anička, Lucka, Kristýna a Jonáš

úterý 27. září 2022

Výcvik dračích jezdců - farní tábor 2022, Sobotín

   V sobotu 30. července se sešli odvážlivci z farnosti Křenová, aby prošli výcvikem dračího jezdce a společně porazili zlého černokněžníka Galbatorixe. 
 Již samotný počátek naší výpravy nebyl nejjednodušší. Zastihla nás bouře, na kterou jsme byli připraveni a chránili se štíty a nepromokavým brněním. V hale hlavního nádraží již bylo příjemněji a v klidu jsme se přesunuli do vlaku, kde nás čekal malý kvíz, aby nám daleká cesta do Alagaesie rychleji utekla. 
 

Ochotný lid z Alagaesie nás ubytoval na místní faře. Následně jsme se přesunuli do nedalekého hostince, kde se nám představili místní hrdinové a zástupci jednotlivých národů. Nasuada, vyslankyně Vardenů; Brom, zdejší vypravěč příběhů; Orik, král trpaslíků; Solembum, zástupce kočkodlaků; Eragorn, dračí jezdec a Nar Garzhvog, zástupce z řad Urgalů. 
 
  První náročný den se chýlil ke konci a jako každý večer jsme den zakončili modlitbou, která letos byla rozdělena pro starší a mladší jezdce. 
  Každé ráno nás probouzel líbezný zvuk kytary a zpěvu. Nedělní ráno bylo neobyčejné. Přes noc se nám na louce před farou objevila dračí vejce! Každé vejce si vybralo svého budoucího dračího jezdce a také on musel vycítit, které vejce je určeno právě a jen pro něj. Drak si totiž vybírá svého jezdce již před vylíhnutím. 
 
  Stejně jako žádné ráno nechyběl budíček, tak se naše rána neobešla bez ranní modlitby a následné snídaně. Po snídani měli budoucí dračí jezdci čas na hygienu a úklid pokojů. Jakmile byli se vším hotovi, následovala témátka, která byla také rozdělena podobně jako večerní modlitby pro starší a mladší. Na témátkách se jezdci mohli zamýšlet nad tématy jako je vděčnost, skromnost, pečlivost a jiné… Po témátkách všem vyhládlo a čekala na nás svačinka, která se převážně skládala z ovoce nebo buchet. 

   Dopolední program byl zaměřen na výcvik budoucích dračích jezdců. Jezdci si vybírali z orientace v přírodě a mapě, výroby elfských šperků, chůze v přírodě na boso, střelby z luku, výroby masek nebo cvičení s vlastní vahou. Jiné dopoledne jezdci prošli naučnou stezku o Marii Jahn Paschalis v rámci příprav a oslav beatifikace, nacvičovali představení na elfskou slavnost nebo se snažili získat srdce srdcí Eldunarí. 
 
  Odpoledne byla fyzicky náročnější a jezdci pátrali po Ra’zacích, osvobozovali elfku Aryu, Bojovali se Stínem a sestavovali plánek na výrobu meče pro kovářku. 
  Jezdci neměli klid ani v nočních hodinách a vydali se na dobrodružnou cestu ke stromu Menoa pro zářocel. 
   Jeden den nás čekala nesnadná cesta do Ellesméry, kde se nám podařilo plně zotavit elfku Aryu po boji se Stínem. Došli jsme na Ztracené kameny, kde byl nádherný výhled po okolí a někteří odvážlivci se vydali až na Jelení studánku. 
   

   V pátek byla poslední možnost porazit Galbatorixe, po kterém jsme pátrali celou dobu, ale nebylo lehké ho dopadnout. Společnými silami se nám Galbatorixe podařilo objevit a v závěrečném souboji s Eragornem porazit. 
Lucie Osvaldová

neděle 25. září 2022

Ohlášky 25.září 2022

Dnes je 26.neděle v mezidobí.

Děkujeme všem, kteří jakýmkoliv způsobem pomohli při farní dnu naší farnosti.

V tomto týdnu si připomínáme:
po: sv. Kosmy a Damiána, mučedníků
út: památka sv. Vincence z Pauly, kněze
st: slavnost sv. Václava, mučedníka a hlavního patrona našeho národa
čt: svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů
pá: památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve
so: památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve
ne: 27.neděle v mezidobí. 

Příležitost k soukromé adoraci a k přijetí svátosti smíření bude ve středu od 16 do 18 hodin a v pátek od 8 do 10 hodin. Zapište se, prosím, na adorační službu na stolku u východu z kostela. 

Ve středu 28.září 2022 bude mše svatá ze slavnosti sv. Václava ráno v 8.00 hodin (ráno v 6.00 hodin nebude) a večer v 18.30. 

Ve čtvrtek 29.září 2022 bude náboženství v 16.30 pro děti před a po sv. přijímání, pro starší holky a večer v 19,15 pro starší kluky. 

Příští neděli 2.října 2022 bude v 9.30 mše svatá pro rodiny s dětmi a po ní první spolčo pro děti

V pátek 7.října 2022 bude v 18.30 mše svatá za všechny, kdo se v naší farnosti modlí živý růženec, i za všechny, kdo se ho modlili, když byli mezi námi. 

V sobotu 15.října 2022 bude spolčo výlet pro všechny děti ze spolča a z náboženství. Bližší info budou následovat.

sobota 17. září 2022

Ohlášky 18.září 2022

Dnes je 25.neděle v mezidobí.

V tomto týdnu si připomínáme:
po: sv. Januária, biskupa a mučedníka
út: památka sv. Ondřeje Kim Taegona, kněze, Pavla Chong Hasanga a druhů, mučedníků
st: svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty
pá: památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze
ne: 26.neděle v mezidobí. 

Dnes je farní den mše v svatá je 9.30 a večer 18.30 hodin

Dnes jste všichni zváni na farní den, který jsme zahájili mši svatou v 9.30. Po ní bude divadelní hra a oběd pro ty, kteří si ho objednali. Cena za oběd je 100,-Kč. Je možné se také občerstvit na faře, na farním nádvoří, z toho, co si kdo přinesl. Odpoledne se můžete těšit na ohlédnutí za farní táborem a návštěvu synagógy, která bude ve 12.30 a ve 14.00 hodin. Cena za prohlídku synagógy je 50 Kč, 40, Kč (studenti, senioři) a děti do 15 let zdarma. Farní den zakončíme v kostele v 15.30, kde budou litanie a svátostné požehnání. 

Příležitost k soukromé adoraci a k přijetí svátosti smíření bude ve středu od 16 do 18 hodin a v pátek od 8 do 10 hodin. Zapište se, prosím, na adorační službu na stolku u východu z kostela. 

Ve středu 21.září 2022 v 19,15 pokračujeme v četbě královských knih. Jako přípravu na první setkání si můžete přečíst 2.kapitolu této starozákonní knihy a potrhat si v ní slova, a verše, která vás osloví.

sobota 10. září 2022

Pán mluví i skrze starozákonní příběhy

Chcete se blíže seznámit s jedním z nich. Začnete se do první knihy královské. Seznamte se s králem Šalomounem. Začínáme ve středu 14.září v 19,15 na faře. Na první setkání si můžete už přečíst první kapitolu této starozákonní knihy a potrhnout si v ní slovo, slovní spojení, které Vás osloví.

o. Petr Polívka

Nové číslo farního zpravodaje

 Právě vychází nové číslo farního zpravodaje. můžete si ho vzít vzadu na stolku nebo se do něj podívat zde.

Ohlášky 11.září 2022

Dnes je 24.neděle v mezidobí.

Děkujeme všem, kteří pomohli při pravidelném úklidu kostela a při dvouměsíčním natírání garáže.

V tomto týdnu si připomínáme:
po: Jména Panny Marie
st: památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve
st: svátek Povýšení svatého Kříže
čt: památka Panny Marie Bolestné
pá: sv. Ludmily, mučednice
so: sv. Kornélia, papeže, a Cypriána, biskupa, mučedníků
ne: 25.neděle v mezidobí. 

Příští neděli mimořádně nebude mše v svatá v 8.00 a v 11.00 hodin

Příští neděli jste všichni zváni na farní den, který zahájíme mši svatou v 9.30. Po ní bude divadelní hra a oběd, který je nutné si předem objednat (nejlépe do úterý večer 13.9. v sakristii, nebo mailem, sms u o. Petra). Cena za oběd je 100,-Kč Na výběr je knedlo vepřo zelo, řízek s bramborovým salátem a těstovinový salát. Odpoledne se můžete těšit na ohlédnutí za farní táborem a návštěvu synagógy, která bude ve 12.30 a ve 14.00 hodin. Cena za prohlídku synagógy je 50 Kč, 40,Kč (studenti, senioři) a děti do 15 let zdarma. Prosíme také o přihlášení. Farní den zakončíme v kostele v 15.30, kde budou litanie a svátostné požehnání. 

Dnes vychází nové číslo farního zpravodaje

Příležitost k soukromé adoraci a k přijetí svátosti smíření bude ve středu od 16 do 18 hodin a v pátek od 8 do 10 hodin. Zapište se, prosím, na adorační službu na stolku u východu z kostela. 

Přihlášky do náboženství jsou vzadu na stolku nebo na webových stránkách farnosti. Vyučovací den bude čtvrtek. První hodina bude ve čtvrtek 15.září 2022 v 16.30 děti před 1. sv. přijímání, děti po 1.sv. přijímání a starší holky. Starší kluci budou mít hodinu v 19,15. Přihlášky odevzdávejte, prosím, do neděle 11.září 2022. 

Ve středu 14.září 2022 v 19,15 začínáme s četbou královských knih. Jako přípravu na první setkání si můžete přečíst 1.kapitolu této starozákonní knihy a potrhat si v ní slova, a verše, která vás osloví. 

V pátek 16.září 2022 budeme pokračovat v modlitbách za náš národ. Tentokrát se seznámíme s našim národním ochráncem sv. Václavem. Mše svatá bude v 18.30 a po ní se pomodlíme litanie k našim národním ochráncům a zazpíváme svatováclavský chorál.

čtvrtek 8. září 2022

Farní den 2022

 Milí farnici! V neděli 18.září 2022 bude farní den, který zahájíme společnou mší svatou v 9.30. Bylo by krásné, abychom se na mši svaté v 9.30 sešli v co nejhojnějším počtu. Po ní bude příležitost setkat s ostatními. Pořádně se porozhlédnout, kdo všechno k nám chodí na bohoslužby a třeba se i s někým novým seznámit. Budete se moct podívat  divadelní hru na motivy podobenství o marnotratném synu. Budou připravené fotografie z letošního farního tábora v Sobotíně. Bude příležitost navštívit i synagógu na Skořepce. Dozvíme se něco ze života židovského národa, a budeme si moct poslechnout 23.žalm Hospodin je můj pastýř v originálním jazyce tj. v hebrejštině. Pro zájemce bude zajištěný i oběd.

o. Petr Polívka